Samen werken naar zelf doen! 

Huiswerk plannen, maken en leren. 

Het klinkt eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. Het leven van moderne tieners en hun ouders en verzorgers staat tegenwoordig bol van de activiteiten en verplichtingen. (Sport)clubjes, bijbaantjes, sociale contacten, mobiele telefoons en (spel)computers lijken voor middelbare scholieren de grootste afleiders van het huiswerk. Voor ouders en verzorgers zorgen werk, (sociale) verplichtingen, tijd en aandacht voor de andere gezinsleden ervoor dat het helpen plannen, uitleggen en overhoren van huiswerk er soms onbedoeld bij inschiet. Bij TeamHuiswerk wordt er samengewerkt met de leerling en de ouders/verzorgers, vandaar het Team. Door stipte communicatie weten alle partijen waar ze aan toe zijn en wat er wanneer van wie wordt verwacht. 

Omdat niet iedere leerling dezelfde mate van begeleiding behoeft, biedt TeamHuiswerk verschillende pakketten.

Voordat er wordt aangevangen met de begeleiding, plannen we een intake waarbij zowel ouders/verzorgers als de leerling aanwezig zijn. Gekeken wordt naar de verwachtingen en de mogelijkheden van de betrokken partijen. Gemaakte afspraken leggen we vast in een contract. Is de begeleiding gestart dan is er een wekelijkse terugkoppeling en worden onregelmatigheden direct gecommuniceerd.
Een middag bij TeamHuiswerk

Ongeacht het pakket dat is gekozen, begint voor iedere leerling de middag met wat te drinken, fruit en eventueel een koekje. Daarna kunnen de leerlingen die volledig zelfstandig werken, aan de slag. De leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, mogen ook zelf vast beginnen met hun huiswerk. Bij deze leerlingen ga ik vervolgens één voor één langs om te kijken naar de planning en om extra uitleg en aandacht te geven. Als dit allemaal helder is kunnen ook zij verder werken. Voor vragen, uitleg, aandacht, etc. blijf ik natuurlijk de hele middag beschikbaar. Over mij

Mijn naam is Mirjam. TeamHuiswerk is door mij bedacht omdat ik vind dat ieder kind gebaat is bij de begeleiding die hij/zij nodig heeft. Bij sommige kinderen gaat huiswerk maken heel goed en lukt het thuis qua begeleiding prima, desondanks zijn er voorbeelden genoeg waarbij huiswerk maken zorgt voor strijd, onmacht en een onprettige sfeer thuis. Een rustige plek, zonder 'bekende' begeleiders als docenten of ouders/verzorgers, kan mijns inziens heel helpend werken. Door zowel mijn werkervaring (o.a. in het onderwijs als docent en in de buitenschoolse opvang als pedagogisch medewerker), als het zelf 'houden' van pubers beschik ik over een uitgebreid ideeënpakket als het gaat om zoeken naar de best passende aanpak. Uiteraard kijken we altijd samen (als Team) naar de meest geschikte benadering. 

Eigen verantwoordelijkheid, het nakomen van gemaakte afspraken en het serieus nemen van deze afspraken, vind ik erg belangrijk. Hiernaast vind ik dat huiswerk maken en mobiele telefonie slecht met elkaar samen gaan, zodoende leveren alle aanwezige leerlingen bij aanvang hun (eventuele) telefoon in, zodat iedereen prikkelarm aan de slag kan. Ook heb ik uit ervaring gemerkt dat het soms lastig kan zijn om verschillende kinderen binnen één gezin van de benodigde huiswerkaandacht te voorzien, daarom bied ik de @TeamHuiswerk-chat als extra hulp 's avonds thuis. 

Naast al deze praktische huiswerkskills ben ik bezig met de HBO bachelor Toegepaste Psychologie om me uiteindelijk ook gediplomeerd bezig te gaan houden met loopbaancoaching voor zowel jongeren als volwassenen.